Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

Michael Howard tottelemattomuuden Hinta

 

Luku 1.

``Jumala on järjestyksen Jumala, ja Hän on asettanut järjestyksen koko maailmankaikkeuteen. Paavali julistaa rohkeasti
Korintin seurakunnalle:

`Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti (eli kunniakkaasti, rehellisesti ja hienostuneesti) ja järjestyksessä.`
(1. Kor. 14: 40)

Tämä tarkoittaa, että kaiken tulee tapahtua ennalta määrätyn ja kiinteän säännöstön ja järjestyksen mukaan.
Vaikka Paavali kirjoittikin erityisesti Korintin seurakunnalle ja käsitteli heidän kokouskäyttäytymistään,
hän tuo itse asiassa ilmi Jumalan sydämen ja luonteen.
Ihminen toimii oman mielensä oikkujen mukaan, ja vain harvat asiat ovat kiinteästi sovittuja, kun taas Jumalan
kohdalla asia on päinvastoin. Jeesus sanoo: `Jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän
tekemän tili tuomiopäivänä` (Matt. 12:36). Turha sana on lupaus, joka ei johda tekoihin. Koska ihmiset suhtautuvat
niin häilyvästi ja välinpitämättömästi lupauksiinsa, luulemme Jumalan toimivan samoin tavoin Sanansa suhteen. Jeesus
toteaa myös: `Kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin
kaikki on tapahtunut` (Matt. 5:18)...

Jumalan sana on ehdoton. Sen vaatimukset ja ehdot ovat muuttumattomia, joten ihmisten mielipiteiden tai päähänpistojen
ailahtelulla ei ole merkitystä. Kristittyjen ei tule mukautua tämän maailmanajan mukaan, vaan heidän tulee muuttua Kristuksen
vaikutuksesta. Tämän muutoksen on tarkoitus olla niin perinpohjainen ja radikaali, että se herättää huomiota. Meidät
on asetettu valoiksi pimeyteen, mutta jos arvomme ja käsityksemme eivät eroa millään tavalla maailman arvoista, emme
pelkästään lakkaa loistamasta valoa vaan tuotamme myös häpeää Herran nimelle...

Maailma tietää, että seurakunnan tulisi olla erilainen; että stanrandieme tulisi olla toisenlaiset. Kun maailman ihmiset
näkevät uskovien tekevän myönnytyksiä näistä ehdottomista arviosta, he pettyvät odotuksissaan. Nuo voimakkaat tunteet
muuttuvat vihaksi, joka ilmenee että tiedotusvälineet ovat herkutelleet uutisilla seurakunnan johtajista, jotka ovat
sekaantuneet korruptioon, skandaaleihin ja kaikenlaiseen laittomaan toimintaan. Meitä on käsketty karttamaan _kaikenlaista_
pahaa.
Kukaan ei voi puhua järjestyksestä puhumatta kurista. Ensimmäisen Mooseksen kirjan alusta Ilmesyskirjan loppuun saakka
Herra puhuu järjestyksen asettamisesta, joka tarkoittaa sotilaallista, arvovaltaista käskemistä ja nimittämistä tai
säätämistä ja vahvistamista. Valitettavasti uskovat ovat vesittäneet pelättävän Jumalan ansaitseman kunnioituksen ja
korvanneet sen ajatuksella `pehmoisästä`. Hän on Herra! Sana `Herra` tarkoittaa nimenomaan kaikkivaltiasta diktaattoria,
jolla on meidän elämämme ja kuolemamme vallassaan. Vaikka olemmekin vääristäneet tulkinnallamme Jumalan luonteen ja
ominaisuudet, se ei muuta sitä, kuka Hän todellisuudessa on.
Jumalan järjestyksen puitteissa toimiminen tuo siunauksen, mutta sen ulkopuolella toimiminen johtaa varmaan tuhoon. Jopa
maailmalliset ihmiset, jotka toimivat Jumalan luovuttamattomien lakien mukaan, saavat siunauksen. Esimerkiksi kylvämisen ja
niittämise, antamisen ja vastaanottamisen sekä elämän ja kuoleman lait ovat yleismaailmallisesti päteviä.
Emme tietenkään voi puhua järjestyksestä mainitsematta epäjärjestystä. Paholainen, maailma ja liha ovat avoimessa kapinassa
Jumalaa ja Hänen järjestystään vastaan. Tästä syystä on olemassa sekasortoa. Sekasortoon liittyy juonittelua, joka merkitsee
yksinkertaisesti `ihmisten suosioon kosiskelua epärehellisin keinoin oman edun saavuttamiseksi`. Koorah ja Israelin päämiehet
omaksuivat tällaisen taktiikan syrjäyttääkseen Mooseksen ja anastaakseen johtajuuden itselleen (4.Moos. 16:3). Juuri
näin L.usifer teki anastaakseen vallan itselleen ja syrjäyttääkseen Jumalan valtaistuimelta. Toinen klassinen esimerkki
on Daavidin oma poika Absalom (2. Sam. 15:4-6)...

Kukaan ei voi uhmata Jumalan kumoamatonta järjestystä välttämättä seurauksia. Olen täysin vakuuttunut siitä, että nuo
seuraukset ovat sekä ajallisia, että iankaikkisia. Kun Jumala asettaa järjestyksen, joka on enemmän kuin vain mikä
tahansa järjestys, sen tarkoituksena on tiettyjen tavotteiden saavuttaminen tai ikuisten periaatteiden tuominen julki.
Jumala käski Moosesta rakentamaan ilmestysmajan sen kaavan eli mallin mukaan, joka hänelle vuorella näytettiin. Mikä tuo
malli oli? Se oli kuva taivaasta ja iankaikkisuudesta. Kun Jumala käski, että arkkia tuli kantaa ainoastaan pappien
hartioilla, Hän teki niin vahvistaakseen periaatteen. Mikä tuo periaate oli? Jes. 9:5-6.
Koska herruus on Jeesuksen hartioilla ja me olemme Hänen morsiamensa, se on myös meidän hartioillamme. Jeesus ottaa meistä
vastuun esitelläkseen meidät Isälle, sillä Heprealaiskirje opettaa, että `hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa`.
Mutta me olemme vastuussa siitä, että esittelemme Kristuksen maailmalle vain ja ainoastaan valmiiksi asetetun järjestyksen
mukaisesti. Mikä tuo järjestys on? Elämä kuolemasta- risti. Niinpä Aabraham asetti puut järjestykseen, ristiin, ennen kuin
asetti niiden päälle oman uhrikaritsansa, Iisakin. Vanha testamentti viittaa usein järjestyksen asettamiseen Jumalan
määrättyjen tarkoitusten ja suunnitelmien mukaisesti. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että ne pellavanvaret, jotka
Raahab `asett katolle`, aseteltiin samalla tavalla kuin Aabraham oli asettanut puut. Vakoojat kätkettiin ristiin siinä
missä Raahabkin. Sitten Raahab laittoi kaikkien näkyville punaisen nauhan merkiksi ja vertauskuvaksi Jeesuksen verestä.
Veri ja risti ovat Jumalan järjestys, ja ne tuovat elämän.
Kun Daavid yritti ensimmäisen kerran tuoda arkkia Jerusalemiin, hän sortui jäljittelemään pakanallisten filistealaisten
tapaa, koska hän näki heidän `menestyneen`. Tämä on väärää luulottelua. Daavid, jonka olisi pitänyt tietää paremmin, oletti
Jumalan siunaavan häntä sellaisen innokkuuden tähden. Mutta jos Jumala salliikin jonkun selviävän jostain asiasta
rangaistuksetta, Hän ei todellakaan salli sitä jollekulle toiselle -- varsinkaan jos tuo ihminen tietää paremmin.
Kun Ussa kuoli, Daavid loukkaantui ja alkoi murjottaa, kunnes huomasi toimineensa vastoin Jumalan järjestystä. Sen mukaan
arkkia olisi pitänyt kantaa pappien hartioilla...

Vasta kun Kristuksen ruumis palaa takaisin Jumalan järjestykseen sellaisena kuin se ilmeni ensimmäisen vuosisadan
seurakunnassa, siitä tulee todellinen todistaja, joksi se on kutsuttu.

Luku 2.

"Seurakunta tarvitsee tässä ajassa ennen kaikkea sitä, että apostoliset virat toimivat
täyspainoisesti. Sillä hetkellä kun alamme puhua apostolisuudesta, puhumme hallituksesta.
Apostoli asettaa ennen kaikkea kohdalleen Jumalan hallinnollisen järjestelmän. Apostolisen
viran edustajilla on laajin kuva ja ymmärrys Jumalan hallituksesta sellaisenaan kuin Hän sen
tarkoitti, ei vain paikallisseurakunnille vaan myös maailmanlaajuiselle Kristuksen ruumiille.
Jumalan Sana toteaa ehdottomalla varmuudella:

`(Te olette) apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus
Jeesus` Ef. 2:20

Korittilaiskirjeessä Paavali mainitsee myös nimenomaan että:

`Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia aposteliksi...` 1.Kor. 12:28

Seurakunnan on määrä olla se elävä kanava, joka ilmentää täydellisesti Herran Jeesuksen
koko elämää. Tämä merkitsee, että sen on mukauduttava Jumalan mittapuiden mukaan. Jos näin
ei tapahdu, kukaan yksittäinen kristitty tai mikään paikallisseurakunta ei voi mitenkään
tuoda Hänen luonnettaan täydellisesti julki. Juuri apostolinen palvelutyö ymmärtää nämä
standardit, ja sen tavoitteena on saada seurakunta toimimaan niiden mukaan...

..En ole sovinisti vaan realisti. Emme missään kohdin koko Raamatussa, emme Vanhassa tai
Uudessa testamentissa, näe koskaan Jumalan asettavan naista hallinnollisiin tehtäviin ennen
miestä. Jos miestä ei ole saatavilla tai hän kieltäytyy palevelemasta, Jumala kutsuu naisen
ja sallii hänen nousta esiin, mutta se on poikkeus Hänen säädetystä järjestyksestään. Yksi
syy feministisen kulttuurin nousuun on se, että miehistä on tullut vätyksiä eivätkä he ole
harjoittaneet Jumalan heille antamaa vastuuta toimia päänä avioliitossa, perheessä tai
seurakunnassa, joka koostuu yksittäisistä perheistä. Tämä on Jumalan hallinnollinen
järjestys.
Jokainen mies, joka on naisen hallintavallan alla, on nynny ja saa mitä ansaitsee. Salli
minun sanoa tämä uudelleen. Johtajuus avioliitossa ja perheessä on annettu _miehelle_,
eivätkä perheen hallinto ja seurakunnan hallinto voi olla keskenään ristiriidassa.
Seurakunta on omaksunut maallisen humanismin oppeja. Sana ei tunne mitään sellaista kuin
tasaveroinen auktoriteetti tai johtajuus. Miehen edellytetään hallitsevan vaimoaan Jumalan
tahdon mukaisella tavalla niin kuin Kristus hallitsee seurakuntaansa. Jumalan järjestyksen
mukaan miesten tulee rakastaa (agape) vaimojaan ja antaa itsensä alttiiksi heidän edestään
niin kuin Kristuskin antoi henkensä seurakunnan edestä. Ef. 5:22-32

Kristus on todellakin seurakuntaruumiissaan sekä miehen että vaimon pää, mutta avioliitossa
mies on vaimon pää. Jos Jumalan hallitus saisi vallita, ei olisi mitään ristiriitaa tai
sekaannusta. Vallitseva ristiriita johtaa emotionaaliseen ja hengelliseen epävarmuuteen
sekä perheessä että seurakunnassa. Kun naisella on hallitseva asema, seurauksena on
joko jatkuvia ristiriitoja tai sitten mies alistuu naiselle oman sydämensä vakaumuksen
vastaisesti väärän rauhan säilyttääkseen. Tottelemattomuuden hinta tilanteessa, jossa
nainen hallitsee tai kontrolloi, käsittää manipulaatiota, vihaa, syytöksiä ja arkuutta...

..Uuden testamentin opettama kaikkien uskovien pappeus antaa jokaiselle roolin
paikallisseurakunnan päätöksenteossa. (1. Piet. 2:9)

Tämä ei ole demokratiaa. Demokratiassa päätökset tehdään enemmistöäänestyksellä. Se on
kapinaa ja vastareaktio diktatoriseen sortovaltaan. Monissa seurakunnissa (varsinkin
Amerikassa) pastori nähdään palkkalaisena, jonka virka-asema perustuu ihmisten päähänpistoihin
ja mielipiteisiin. Hänet voidaan äänestää ulos seuraavassa johtokunnan kokouksessa.
Senkaltaisessa järjestelmässä ei käsitetä sitä, että vaikka jokaisella yksilöuskovalla on
suora pääsy Jumalan luokse kaikkien uskovien pappeuden ansiosta, se ei kuitenkaan tee
tyhjäksi Jumalan säätämää _tehtäväänsä nimitettyjen_ johtajien hallintoa. Palvelevia johtajia
ei aseteta virkaansa `kumileimasimiksi`, joita vain vahvistavat enimmistön päätökset. Sen
sijaan heidäntulee johtaa Jumalan kansaa sillä viisaudella ja voitelulla, joka heillä
on _virkansa tähden_.
Pastorin ylivallan ja kansanvallan ääripäät ovat vallitsevava` sääntönä` kaikissa
niin sanotuissa itsenäisissä karsimaattisissa seurakunnissa, helluntalaisissa ja
evankelisissa seurakunnissa sekä perinteisissä kirkkokunnissa...

..Mikä sitten on Jumalan hallintojärjestelmä seurakunnalle ja jopa maailmalle?
Yksinkertaisesti sanottuna `teokratia` eli `Jumalan hallita`. Kuvittele mielessäsi sata
ihmistä, jotka kaikki rakastavat Herraa niin syvästi ja ovat niin omistautuneita Hänelle, että
ovat todellakin valmiita tekemään mitä tahansa Hänen puolestaan. Tämä saisi aikaan
välittömästi sellaisen sopusoinut, että kaikista asioista oltaisiin täydellisen yksimielisiä.
Jumala ei puhu Henkensä kautta yhtä asiaa toiselle ja jotain täysin erilaista toiselle.
Sellaisessa ristiriitatilanteessa jompikumpi osapuoli tai molemmat joko eivät kuule
Jumalaa lainkaan tai kuulevat Häntä väärin. Kriitikot väittävät tällasta yhteyttä
mahdottomaksi, mutta kuitenkin se vallitsi alkuseurakunnassa.
Teokratia on hallitusmuoto, jossa ihmiset ymmärtävät tehokkaasti Herran ääntä ja tahtoa ja
soveltavat sitä käytäntöön. Tästä syystä Johannes julistaa ilmestyskirjassa:

`Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.`

Teokraattisessa hallitusmuodossa pastori ja vanhimmat toimivat yhdessä mutta pastori
johtaa. Kuitenkin hän kuuntelee myös Herran ääntä vanhimpien ja seurakunnan kautta.
Vanhimmiston ja pastorin tekemien päätösten tulisi olla yksimielisiä ja syntyä rukouksen
ja paaston seurauksena...

..Seurakuntien johtajien valita ei saa perustua seurakunnan äänestykseen tai ihmisten
toiveisiin.

`Silä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu` Room. 11:29

Tämä tarkoittaa, että missään kohdin Raamatussa ihmisiä ei valita uudelleen seurakunnan
virkoihin. Ensimmäisiä apostoleja ei valittu säännöllisesti uudelleen, eikä niin tulisi
tapahtua myöskään kenenkään seurakunnan viranhaltijan kohdalla."

Luku 3.

``Jumalallinen auktoriteetti tulee kuuliaisuudesta. Usko on puhtaasti ja yksinkertaisesti
kuuliaisuutta- luottamuksen kautta harjoitettua kuuliaisuutta. Heprealaiskirjeen 11. luvun suuressa
uskon luettelossa nimetyt sankarit saivat aikaan suuria Jumalalle, koska heillä oli uskomattoman
läheinen suhde Häneen ja he luottivat Häneen sokeasti. Näen usein tätä samaa lapsenomaisen
yksinkertraista uskoa Afrikan paikallisten asukkaiden keskuudessa. Heillä luottamuksen
syntyminen kestää kauemmin, koska luottamus rakentuu ihmissuhteille, joita on kehitettävä.
Nopeita ratkaisuja etsivässä yhteiskunnassamme ihmiset eivät käytä aikaa ihmissuhteiden
rakentamiseen. tämä sitoutumisen puute on yksi pääasiallisista syistä siihen, miksi
lähetystyö ei menesty. Kovinkaan monet eivät ole valmiita omistamaan _koko elämäänsä_
lähetyskentälle missään maankolkassa...

..meille on uskottu kaikkien suurin luottamustehtävä: Jumalan kalliarvoinen Sana! 1. Tess. 2:4

Kolmannen maailman ihmiset hyväksyvät parantumiset, ihmeet ja Pyhän Hengen työn helpommin,
koska, toisin kuin länsimaiset ihmiset, he eivät anna ymmärryksen ja järkeilyn asettua
kuuliaisuuden ja uskon tielle. Kun afrikkalainen kertoo Pyhästä Hengestä ja sanoo sitten
heille: `Avaa nyt suusi ja puhu kielillä`, he yksinkertaisesti tekevät niin ja alkavat puhua
uudella kielellä. Tulos on sama, olipa kysymyksessä sitten pieni ryhmä tai tuhatpäinen
ihmisjoukko- uudet kielet alkavat virrata. Toisin kävi osallistuessani suureen karsimaattiseen
konferenssiin Englannissa joitakin vuosia sitten. Eräs tunnettu puhuja kutsui saliin eteen
kaikkia niitä, jotka halusivat saada Pyhän Hengen. Siitä seurasi monimutkainen prosessi,
jonka aikana puhuja pani kätensä noin sadan ihmisen päälle ja heidän oli sitten määrä panna
kätensä niiden päälle, jotka halusivat `vastaanottaa voitelun`. Katselin kummissani tuota
moimutkaista pelleilyä enkä voinut olla ihmettelemättä sitä, miten yksinkertaisesti kaiken
on täytynyt tapahtua ensimmäisenä helluntaina. Kuuliaisuus johtaa näet yksinkertaisuuteen,
koska Jumala ei ole millään tavalla monimutkainen. `Usko ja ota vastaan` on melkoisen
yksinkertaista. Opetuslapset noudattivat Herran käskyä:

`Pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta` Luuk. 24:49

Opetuslapset uskoivat Jeesuksen sanat ja ottivat vastaan Pyhän Hengen...
...Minun on vaikea ymmärtää, miten ihmiset voivat suhtautua kylmän rauhallisesti Pyhän
Hengen kasteeseen. Uskon seurakunnan tulleen niin uskonnolliseksi, että olemme tappaneet
Hengen vapauden ja spontaanisuuden.
Tuona iltana Englannissa katselin, miten uskonnolliset ihmiset organisoivat tyhjiin juuri
sen Pyhän Hengen, jonka he halusivat, ja tiesin vain harvojen ottavan Hänet vastaan.
Ihmiset luottivat omaan ymmärrykseensä, pään tietoon ja ihmisten suunnitelmiin, mutta Henki
`puhaltaa, missä tahtoo`. Miten erilaisia ovatkaan kolmannen maailman yksinkertaiset
massakokoukset, joissa luottamus ja kuuliaisuus saa aikaan ihmeellisiä tuloksia!..
..syntyperäiset afrikkalaiset kun näkevät lähetyssaarnaajan _elävän Jeesusta todeksi_, sen
saarnaajan sana riittää.

Sadanpäällikkö sanoi Jeesukselle: `Sillä minä itsekin olen toisen vallan alla, ja minulla
on sotamiehiä käskyni alaisena...` Matt. 8:9

Sadanpäällikö osasi antaa käskyjä, koska hän tiesi, miten noudattaa niitä. Nykyään monet
haluavat olla asemassa, jossa voivat jaella käskyjä toisille, vaikka heidän omassa elämässään
on tuskin lainkaan kuria, niin että he pystyisivät noudattamaan käskyjä. Seurakunnan
asenne ei saisi olla: `minä olen pomo, tehkää, mitä minä sanon!` Jokainen johtaja, joka
jatkuvasti korostaa omaa asemaansa ja _omaa_ auktoriteettiaan, on itse koroittanut itsensä.
Jumala ei ole asettanut eikä nimittänyt häntä tehtäväänsä.
Sadanpäällikön sanat sisältävät paljon suuremman totuuden. Hän tiesi, miten oikea
auktoriteettirakenne toimii, ja tunnisti siksi välittömästi Jeesuksen olevan sekä asemaltaan
että voimaltaan häntä ylempänä. Koska sadanpäällikkö käsitti tämän, hän oli heti valmis
alistumaan Jeesuksen vallan alle. Jeesus julisti:

`En ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa` Matt. 8:10

Ei ole ihme, että sadanpäällikkö sai kaipaamansa ihmeen. Ja kaikki tapahtui vain siksi, että
hän ymmärsi auktoriteetin periaatteen...

..Jonkun ihmisen tekee toista jalommaksi hänen suhteensa Herraan, ja kristittyinä meidän
on oltava alamaisia tuolle suhteelle. Auktriteetin ydin on se, miten ihmisen lahjat, voitelu
ja kutsu ovat seurausta hänen suhteestaan Herraan...

..Jumala antaa auktoriteettinsa sille, jonka Hän valitsee ja sen tähden voitelee. Heprean
sana `Voideltu` on `Maschiah`, joka viittaa voideltuun--ihmiseen, joka on eroitettu ja
pyhitetty tiettyä virkaa tai tarkoitusta varten. Vanhassa testamentissa ihmiset erotettiin
profeetan, papin tai kuninkaan virkaan, kun taas nykyään tehtävään eroittaminen liittyy
enemmänkin viisitahoiseen palveluvirkaan sekä paikallisessa, että laajemmassa mittakaavassa.
Ihmisessä olevalla Jumalan voitelulla ei ole juuri mitään tekemistä hänen ulkoisen olemuksensa
kanssa. Siksi hengellinen auktoriteetti jää usein ihmisiltä huomaamatta. Koska Saul oli
`päätänsä pidempi` veljiään, Israel hyväksyi hänet mielellään kuninkaaksi. He katsoivat
pelkästään luonnollista ihmistä. Kuitenkin Daavid, joka oli Jumalan valittu, oli vain
paimenpoika, nuorin Iisain pojista. Daavidin veljet eivät juuri välittäneet hänestä, vaikka
hän olikin surmannut sankarillisesti sekä leijonan että karhun.
Ihmiset, jotka eivät ole auktoriteetin alla, on hyvin vaikea tunnistaa auktoriteettia. Monet
imartelevat sanoillaan, mutta heidän sydämensä ovat aivan jossain muualla. Eräs
lähetyssaarnaajapariskunta teki kanssani työtä monta vuotta. Aina matkustaessani pois he
paljastivat todelliset karvansa, mitä auktoriteettiin tuli. Rakastan yli kaiken hyvää,
kosteaa sulkaakakkua, ja nainen totisesti osasi leipoa sellaisia! Joka kerralla palatessani
matkaltani, kahvipöydälläni odotti uhmaavasti ja voitonriemuisesti mitä upein suklaakakku.
Huomasin pian, että kakku oli tarkoitettu eräänlaiseksi `lepytysuhriksi` asioista, jotka
oli jätetty tekemättä, tai määräyksiä, jotka he olivat täysin muuttaneet poissaoloni
aikana. Keksin pian ilmaisun `suklaakakkusydrooma` - yhtä varmasti kuin suklaakakku
oli pöydällä, poissa ollessani oli esiitynyt tottelemattomuutta tai kapinaa.
Pariskunnan mies teki kaiken mielellään liioitellun tehokkaasti korostaakseen jotain asiaa.
Huomasin, että hänellä oli tapana hinata auton perässä kahta erittäin raskaasti lastattua
perävaunua ja aiheuttaa siten autolle ylimääräistä kuormitusta. Kielsin häntä tekemästä niin,
mutta aina poissa ollessani hän vähät välitti pyynnöstäni. Joitain kuukausia myöhemmin
eräällä Mosambikin matkalla toisen perävaunun rengas puhkesi. Eräs toinen lähetystyöntekijä
oli vahingossa laittanut tuohon perävaunuun väärän vararenkaan, joten he eivät pystyneet
jatkamaan matkaa. Mies yritti ahtaa kaikki tavarat ensimmäiseen perävaunuun aikomuksenaan
hylätä toinen perävaunu kokonaan. Jos se olisi jätetty tiensivuun, se olisi taatusti
varastettu. Hänen suunnitelmansa ei kuitenkaan onnistunut, ja hänen oli pakko palata kaupunkiin
pelkän vanteen varassa ajaen. Tuossa tapauksessa tottelemattomuudesta maksettu hinta
käsitti renkaan ja vanteen vaihdon sekä kalliin ajan ja varojen tuhlausta.
Kun Jumalan valitsemien ihmisten auktoriteettia uhmataan tälla tavoin, se on sama kuin
uhmattaisiin suoraan itseään Jumalaa. Raamattussa kerrotaan selvästi, miten Israelin kansa
uhmasi Moosesta ja Aaronia ja sen seurauksena 14700 ihmistä menetti henkensä. Mikä hinta
tottelemattomuudesta! Sitten Jumala sai Aaronin sauvan paitsi versomaan, myös kukkimaan
ja kantamaan hedelmää saman illan aikana. Näin Herra osoitti, kenet Hän oli valinnut
4. Moos. 17: 1-8

Eräs tuntemani julistusryhmä oli matkalla Etelä-Arfikassa useita vuosia sitten. Pyhä Henki
herätti yhden tiimin esirukoilijoista toisessa kaupungissa ja käski hänen rukoilla. Tuo
nainen luuli kuvitelleensa ja nukahti uudelleen. Hänet herätettiin kolme kertaa saman yön
aikana, ja kolmesti hän käänsi niskoitellen kylkeä ja nukahti uudelleen. Tämä auktoriteetin
kunnioituksen puute on erittäin yleistä nykypäivän seurakunnassa. Henki kertoi esirukoilijalle
nimenomaan, että kysymyksessä oli `heidän autostaan`, mutta tämä ei välittänyt kehoituksesta
rukoilla. Hän ei tiennyt, että ryhmä oli lähtenyt äkkiä ja odottamatta matkalle, vaan luuli
heidän olevan turvassa kotonaan. Tästä opimme, ettemme saa koskaan toimia sen mukaan, mitä
luulemme luonnostaan tietävämme, kun olemme tekemisissä Pyhän Hengen kanssa! Noin yhdeksältä
aamulla ryhmä pysähtyi ostoskeskukseen ostamaan ruokaa. Palatessaan he huomasivat, että heidän
autonsa ja kaikki tavaransa oli varastettu. Autoa ei koskaan saatu takaisin. Mikä hinta
tottelemattomuudesta!
Toisin kävi noin kahdeksan vuotta sitten, kun lähetin kolme opiskelijaa Zion-raamattukouluun
Rhode Islandille. Tasan kolme päivää ennen joulua noin puoli viideltä aamulla säpsähdin täysin
hereille syvästä unesta ja tunsin huoneeni olevan täynnä Jumalan läsnäoloa. Kuulin selvästi
käskyn: `Ester-paasto, aloita nyt.` Se merkitsi, että paastoni päättyisi joulupäivän aamuna.
Onneksi en väittänyt vastaan vaan ryhdyin samantien paastoamaan, vaikka lihani kapinoikin vastaan.
Noin puolessa välissä paastoa, jonka aikana ei syödä eikä juoda, tiedostin itse asiassa paastoavani
ja rukoilevani opiskelijoiden puolesta. Olin ymmälläni, koska viimeisimpien suunnitelmien
mukaan heidän olisi pitänyt olla jo turvassa ystävieni luona. En kuitenkaan tiennyt, että heille
ostamani auton tekniset ongelmat olivat viivyttäneet heitä.
Kun sieluni nautti sisäistä rauhaa ja ruumiini hyvästä jouluaamun aamiaisesta, puhelin soi.
Langan toisessa päässä olivat kyseiset opiskelijat. He oivat ajaneet valtatie 40:ä pitkin
kohti Arkansansin Little Rockia, kun puoliperävaunullinen rekka oli ohittanut heidät. Rekka
heilui uhkaavasti puolelta toiselle. Sen lähimmät pyörät osuivat opiskelijoiden autoon ja
vetivät sen perävaunun alle heittäen sen sitten ulos ja tien viereiselle pellolle. Jotenkin
nuo kolme opiskelijaa onnistuivat kirjaimellisesti puristautumaan ulos autonromusta- kukaan ei
oikein tiennyt, miten. Poliisi olli ihmeissään siitä, että he olivat elossa. Ihme oli sitäkin
suurempi, koska kukaan ei ollut saanut naarmuakaan. Miten me iloitsimmekaan uutisista sellaisesta
väkevästä pelastumisesta, ja miten kiitollinen olinkaan siitä, että olin ollut kuuliainen
Pyhä Hengen äänelle!

Itse Jeesuskin oppi kaiken sen kautta, että oli alamainen ja kuuliainen Isän Sanalle ja Hengelle.
Hänen ensimmäiset kirjatut sanansa Luukkaan evankeliumissa kuuluvat seuraavasti:

`Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää hoitaa Isäni asioita?` (Luuk 2:49,
King James version)

Tästä syystä Jeesus `Yeshua Ha`Maschiah`, Jahven voideltu,

`varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä` (Luuk 2:52)

Tämä periaate ei ole koskaan muuttunut. Olen tehnyt yhteistyötä joidenkin uskomattoman lahjakkaiden
ihmisten kanssa, mutta he eivät ole koskaan todella saavuttaneet mitään merkittävää. Miksi eivät?
Siitä yksinkertaisesta syystä, että he laskevat kaiken luonnollisten lahjojensa ja kykyjensä
varaan eivätkä niiden ominaisuuksien varaan, joilla on todella merkitystä Jumalan silmissä -
nimittäin uskollisuuden, kestävyyden, rehellisen kovan työn ja uhrausten. Nämä asiat yhdessä
muodostavat todellisen Jumalan ihmisen, antavat hänelle jumalallisen auktoriteetin ja muille
siten aiheen totella häntä.``

Neljäs luku - Kapina

Tulen tyrmistyttävään lukuun, jonka tulisi järkyttää perin pohjin jokaista uskovaa ja paljastaa meidät Pyhän Hengen valokeilassa. Valitettavasti seurakunnalla on taipumusta vesittää Jumalan Sanaa. Sen valossa, mitä aion sanoa, on äärimmäisen tärkeää, että Jeesuksen _palvelutyössään_ lausumat ensimmäiset muistiin kirjatut sanat ovat `kirjoitettu on`, `kirjoitettu on`, `kirjoitettu on`. Hänen palvelustyönsä päättyi ylimmäispapilliseen rukoukseen, jossa Hän jälleen viittasi kolmesti Sanaan. Johanneksen evankeliumin 17. luvussa Hän julistaa:

``Joh 17:8 Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille``

``Joh 17:14 Minä olen antanut heille sinun sanasi``

``Joh 17:17 ..sinun sanasi on totuus.``

Herra korottaa Sanaa ja julistaa, että se on kaiken palvelutyön alku ja loppu. Koska Kristus on elävä Sana ja Hän täytti koko Jumalan Sanan, myös meidän kuuluu tehdä niin. Ellemme tee niin, olemme kapinallisia, ja kapina on paholaisesta lähtöisin. Ystäväni, jos siis kapinoit ja rikot Jumalan Sanaa vastaan, olet isästäsi paholaisesta, katsoitpa asiaa millä tavalla hyvänsä.

Paholainen, maailma ja liha ovat avoimessa kapinassa Jumalaa ja Hänen järjestystään vastaan. Paavali toteaa, että `lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan` (Room. 8:7).
Sana `Vihollisuus` merkitsee `vihamielisyyttä`, `vastustusta` ja avointa `vihaa`.
Kohtaan usein lihallisia ihmisiä, joita ei voi kosksaan saada vakuuttuneeksi hengellisistä asioista, koska tämän maailman ruhtinas, pimeyden hallitsija, manipuloi ja kontrolloi heidän ajatuksiaan. Käsitätkö, ystäväni, että jokainen henkilökohtainen ja maailmallinen mielipiteesi rikkoo räikeästi Jumalan Sanaa vastaan ja koroittaa sinua itseäsi? Juuri se on kapinaa! Keskustelut väittelynhaluisten ihmisten kanssa eivät johda mihinkään. Et voi koskaan voittaa tai vaientaa sellaisia ihmisiä, koska olet tekemisissä kapinan hengen kanssa. Sido se Jeesuksen nimessä ja heitä se ulos. Tämän maailman ruhtinas sokaisee ihmisten mieliä ja estää heitä näkemästä totuutta. Häntä vastaan ei voi taistella luonnollisin keinoin.
Vierailin kerran seurakunnassa käyvän perheen aviomiehen ja isän luona. Mies oli antelias ja huumorintajuinen, mutta hänen mielipiteensä olivat täysin Sanan vastaisia. Eräänä päivänä pomppasin täysin epätoivoisena pystyyn ja syöksyin miehen kimppuun, ennenkuin tämä ehti laittaa vastaan, ja sanoin `Panen käteni päällesi ja rukoilen puolestasi`. Sidoin hänen mieltään peittävän hengen ja rukoilin Jeesuksen auktoriteettia ja herruutta hänen elämäänsä. Käsky oli lyhyt, terävä ja voimakas. Sanoessani `Amen` mies pudisteli itseään ja vapautui välittömästi. Hänen koko olemuksensa muuttui, ja hän otti samantien Kristuksen vastaan kuin sävyisä karitsa. Sitä ennen hän oli viikkojen ajan aina väittänyt vastaan ja suhtautunut aiheeseen vihamielisesti.

Jaakob sanoo:

``Maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan`` (Jaak. 4:4).

Ensimmäisen Korinttolaiskirjeen jakeessa 14:33 Paavali opettaa:

``--sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala--``

sanaa `epäjärjestys` käytetään myös Jaakobin kirjeessä, jossa sanotaan:

``Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno`` (Jaak. 3:16)

Epäjärjestys merkitsee `epävakautta` ja `eripuraisuutta`, joka johtaa `hämmennykseen`, `sekaannuksen` ja `anarkian` tilaan.

On erittäin mielenkiintoista huomata, että Jaakob paljastaa kiivauden ja riitaisuuden olevan epäjärjestyksen juurena. Raamatun mukaan ne viittaavat kateuteen ja juonitteluun. Kun arkkienkeli Lusifer oli ylpistynyt oman kauneutensa tähden, se alkoi kadehtia Kristuksen asemaa taivaallisessa neuvonpidossa. Se ei saanut osallistua noihin taivaallisiin kokouksiin, koska se ei ollut jumalallinen vaan luotu olento.
Lusifer aikoi saavuttaa tavoitteensa, taivaan vallitsevan järjestyksen kumoamisen ja oman vaihtoehtoisen hallituksensa pystyttämisen, juonittelun keinoin. `Juonittelu` tarkoittaa `ihmisen suosion kosiskelua vilpillisesti, omaa itseään korostaen`. Yksinkertaisesti sanottuna se merkitsee Jumalan vastustamista Hänen asemansa anastamiseksi. Lusifer toisin sanoen kapinoi Jumalaa vastaan ja puhui Hänestä pahaa Hänen selkänsä takana. Petollisuudellaan ja juonittelullaan se sai puolelleen kolmasosan enkeleistä.
Jos havittelet jonkin seurakunnan tai ihmisen suosiota päästäksesi lopulta johtavaan asemaan, olet `isästä perkeleestä` (Joh. 8:44)
Useimmat seurakunnat hajoavat tai niissä alkaa ilmetä tyytymättömyyttä siitä syystä, että joku ajattelee itsestään enemmän kuin ajatella sopii ja luulee, että pystyy parempaan kuin seurakunnan nimitetyt johtajat. Tämänkaltainen avoin kapina oli Israelin vitsauksena koko erämaavaelluksen ajan. Israelia kutsuttiin `seurakunnaksi erämaassa` (Ap.t. 7:38), ja samanlaista kapinaa esiintyy seurakunnassa vielä nykyäänkin.
Tottelemattomuuden hedelmä on kapina, ja tottelemattomuuden hinta on karkoitus ja kuolema. Näin on aina ollut ja on aina oleva. Lusifer karkoitettiin taivaasta ja se heitetään tuliseen järveen niin kuin Koorah ja Israelin ruhtinaat:

`` Ja he suitsivat kaikkinensa elävältä tuonelaan, ja maa peitti heidät; ja niin heidät hävitettiin seurakunnan keskeltä`` (4. Moos. 16:33).

Ehkä sanot tämän olevan `raakaa`, mutta ystäväiseni, näin Jumala toimii! Muistatko, miten Jumala käski israelilaisia hävittämään Kanaanin maahan saapuessaan sieltä jokaisen miehen, naisen, lapsen ja eläimen? Miksi? Koska he olivat täydessä kapinassa Jumalaa vastaan. Kapina on äärimmäisen tarttuva. Se leviää nopeasti minkä tahansa kansan riveissä. Herra ei halunnut pyhän kansansa saastuvan kenenkään tai minkään kanaalilaisen kapinallisen tottumuksen tai elämäntavan tähden.
Tämä on meille tärkeänä esimerkkinä siitä, ettemme saisi olla tekemisissä kapinallisten ihmisten kanssa, olipa kysymys sitten perheestä, ystävistä tai kenestä tahansa, jottemme saastusi heistä ja joutuisi tuomittavaksi heidän kanssaan. Pastori Elwood Scott kertoo uskomattomassa kertomuksessaan `Paradice, the Holy City and the Glory of the Thorne` (Paratiisi, pyhä kaupunki ja valtaistuimen kirkkaus), miten Seneca Sodi, juutalaissyntyinen kreikkalainen, vietti 40 maan päivää taivaassa. Uskon kertomuksen olevan täysin totta. Taivaassa Senecan `oppaana` toimi kuningas Daavid. Yhdessä vaiheessa hän sanoi Senecalle:`Poikani, minusta on hienoa, että saan tämän tilaisuuden kulkea näide mahtavien vuoristomaisemien halki. En koskaan väsy siihen. Se muistuttaa minua ajasta, jolloin piileskelin luolissa, kivikoissa ja vuorilla paetessani Saulia, vainoojaani. Olen usein turhaan etsiskellyt katseellani Saulia toivoen näkeväni hänen saapuvan vaunuillaan jotain paratiisin hienoa vuoristotietä pitkin. En kuitenkaan ole koskaan tavannut häntä enkä kullut mitään siitä, että hän oleskelisi paratiisin alueella tai itse kaupungissa`. Mikä tottelemattomuuden hinta!

Afrikkalaisena olen katsellut kauhuissani, miten vallakumous toisensa jälkeen on ravistellut tuota maanosaa. Miksi Etelä-Afrikan rikostilastot ovat tällähetkelä maailman korkeimmat ja nopeimmin kasvavat? Koska nykyinen hallitus niittää täsmälleen sitä, mitä se kylvi rotueroittelun aikakautena. Se kylvi kapinaa rohkaisemalla kaikkia mustia heimoja kapinoimaan, uhmaamaan vallitsevaan yhteiskuntajärjestystä ja harjoittamaan laittomuutta. Sen seurauksena koko kansa on nyt laittomuuden ja kapinahengen vallassa. Uskon, että vallankumoukset ovat Afrikan mantereen vitsauksena siitä syystä, että siellä on käyty niin paljon itsenäisyyssotia siirtomaavaltoja vastaan. Israelin orjuuteen Egyptissä sisältyy uskomattomaton periaate. Israelilaiset, jotka eivät ainoastaan menestyneet suuresti vaan myös lisääntyivät, eivät koskaan tarttuneet aseisiin taistellakseen vapautensa puolesta. Sen sijaan he toimivat Jumalan tahdon mukaisesti ja vuodattivat sydäntään kaikkien kansojen suuren Tuomarin edessä. Mooses sanoo:

``Ja israelilaiset huokailivat orjuuttansa ja valittivat; ja heidän huutonsa heidän orjuutensa tähden nousi Jumalan tykö. Ja Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa, ja Jumala muisti liittonsa Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa`` (2. Moos. 2:23-24)

Jumala taisteli Israelin puolesta Egyptissä, ja heidät vapautti Jumala, ei kapina. Afrikan siirtomaasodat eivät ole olleet mitään muuta kuin silkkaa kapinaa. Raamattu opettaa selvästi, että ``kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat`` (Matt. 26:52).
Juuri näin on tapahtunut koko Afrikan mantereella, ja vain mantereenlaajuinen parannuksenteko voi pysäyttää tuon kierteen. Valitettavasti poliitikot eivät koskaan suostuisi olemaan samaa mieltä tästä asiasta, joka ei ole vain minun mielipiteeni vaan Raamatun Sana.

Paholainen on kapinallinen ja kapinan alkuunpanija. Tästä seuraa, että kaikki kapina, ilmenipä se missä muodossa tahansa, juontaa juurensa suoraan paholaisen luonteesta ja vaikutuksesta. Eräänä kirkkaana, kauniina kevätaamuna kävelin Öljyvuoren laella imien itseeni Jerusalemin mahtavuutta ja kaupungin yllä lepäävän Herran kouriintuvaa läsnäoloa. Äkkiä, ennenkuin ehdin tiedostaa, mitä oli tapahtumassa, aistin ilmapiirissä valtavan ja dramaattisen muutoksen. Kaikkialla ympärilläni - he tuntuivat ilmestyneen kuin tyhjästä - oli palestiinalaisten nuorten ryhmiä, jotka kaivoivat kuoppia teille, rikkoivat autoja ja polttivat renkaita. Minusta tuntui kuin olisin kävellyt suoraan mitä pimeimpään ja uhkaavimpaan luolaan. Pahuuden läsnäolo leijui ympärilläni ja olen kokenut tuon saman pahuuden läsnäolon havaitessani kapinaa joko ihmisessä tai ryhmässä.
Kapina synnyttää katkeruutta, joka johtaa toisten yllyttämiseen ja tottelemattomuuteen. Ei ole ihme, että profeetta Samuel oli niin vihainen kuningas saulille. Samuel sanoi:

``Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva.
1Sam 15:23 Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta`` (1. Sam. 15:22-23)

Nämä Samuelin merkittävät sanat samaistivat toisiinsa tottelemattomuuden ja noituuden, joka on `korvaan kuiskuttelua` tai viettelemistä. Saulilla oli näet yksi suuri heikkous. Koska hän oli ihmisten eikä Jumalan valitsema, hänen täytyi aina huolehtia suosiostaan inhimillisellä areenalla ja tehdä asioita, joiden oletti miellyttävän ihmisiä. Hän koskiseli kansan suosiota petollisin keinoin eli noituudella. Lopulta Saulin oli pakko myöntää:

````Minä olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja sinun sanasi; sillä minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän ääntänsä.`` (1. Sam. 15:24)

Eeva antoi kerran periksi käärmeen lumovoimalle sillä seurauksella, että koko ihmiskunta joutui tottelemattomuuden ja kapinan kirouksen alaiseksi. Eeva joutui epäilemättä pahojen henkien valtaan, sillä hänen esikoispoikansa oli murhaaja. Samalla tavalla Saul tuli niin täyteen demonihenkiä, että vain Daavidin soittama hengellinen musiikki saattoi tuoda hänelle helpotusta. Saulin surulliseksi lopuksi koitui vierailu Een-Doorin noitavaimon luona. Tuo tapaaminen oli jälleen yksi seuraus hänen jatkuvasta tottelemattomuudestaan ja kapinastaan Herran nimenomaista käskyä vastaan hävittää kaikki noituus maasta.
Saulin tottelemattomuuden hedelmä oli täysi kapina, joka johti suoraan hänen kuolemaansa. Saul sanoi omin sanoin Daavidille:

``Katso, minä olen tehnyt tyhmästi ja erehtynyt kovin pahoin.`` (1. Sam. 26:21)

Seurakunnassa on monia aivan Saulin kaltaisia. He ovat leikitelleet tottelemattomuudella, ja se on puhjennut ilmikapinaksi asettaen heidät samaan kastiin Sa-atanan kanssa. Tästä syystä Paavali kehoittaa:

``Henkeä älkää sammuttako`` (1. Tess. 5:19)

Paavali varoittaa uskovia niskoittelemasta Jumalan Sanaa vastaan. Tapaan kristittyjä, jotka rikkovat räikeästi Jumalan Sanaa vastaan sillä ontuvalla tekosyyllä, että `koin Herran kehoittavan` tai `Henki sanoi`. Ei Henki eikä Herra toimi koskaan Sanan vastaisesti. Ei, vaan ahneus, himo , tottelemattomuus ja kapina saavat ihmiset rikkomaan Jumalan nimenomaista Sanaa vastaan. En välitä, vaikka väittäisit itsensä Jeesuksen ilmestyneen sinulle! Kyseessä voi hyvin olla paholainen, `joka tekeytyy valkeuden enkeliksi` (1. Tess. 11:14)
Tottelemattomuus johtaa kapinaan, joka on rikkomista kaikkea sitä vastaan, mitä Jumala on ja mitä Hän edustaa. Itsepäinen ihminen on kapinallinen, ja seurakunta on täynnä heitä. `Älä sinä kerro minulle mitä minun pitäisi tehdä` on yleinen vastaus, joka paljastaa niin sanoneen ihmisen sydämen ja motiivit.
Jos kapinoit Jumalan Sanaa tai Jumalan nimittämiä johtajia vastaan, tee parannus ja vapaudu. Muuten kohtaat saman lopun kuin Saul, Koorah ja Iisebel.

  A.A Allen

Yksi Jumalan eniten käyttämistä parantajaevankelistoista A.A. Allen toiminnan kautta tapahtui mitä uskomattomanpia parantumisihmeitä. Kirjassaan (Jumalan Ihmeitätekevän voiman hinta) hän kertoo, että hän sulkeutuu ruokakomeroon ja paastoaa, kunnes Jumala vastaa. Jumala vastasi, kirkkaus tuli vaatekomeroon, hän teroitti hampaillaan kynän, jonka löysi ja pyysi Jumalalta, että jos hän voisi saada tämän syntilistan hitaammin että voisi kirjoittaa ylös.  Hän sai sen syntilistan, että Jumala vastasi, mikä on hänen ja Jumalan ihmeitä tekevän voiman välillä. Jumalan ihmeitä tekevän voiman hinta oli ja on se, että hän yksitellen sai elämästään pois ne synnit, jotka Jumala sanoi. Syntejä oli 13, ja kaksi niistä oli niin henkilökohtaista, että edes hänen vaimonsa ei saanut tietää niistä, mutta 11 syntiä hän on kirjoittanut kirjassaan, Jumalan ihmeitä tekevän voiman hinta. Vaikka pelastus on meille ilmainen ja vapaa, niin sitten kun tämä pastori oli saanut maksettua hinnan, omassa elämässään, että hän oli päässyt eroon niistä 13 synnistä, silloin hänen seurakunnassaan Jumalan ihmeet ja merkit alkoivat toimia. Siten että ihmiset täyttyivät Pyhällä Hengellä suoraan penkkeihin päin, ja parantua Jumalallisina ihmeparanemisina, ilman että kukaan edes kosketti häntä.Get the Flash Player to see this player.

Get the Flash Player to see this player.

©2019 Mikan sivut - suntuubi.com